Termeni și condiții

Acest site web este administrat de Stan Petruța Persoană Fizică Autorizată, cu sediul social în București având codul de înregistrare fiscală 40657990, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. F40/371/18.02.2019.

Accesarea şi folosirea acestui site implică acceptarea de către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor de mai jos. Pentru utilizarea în cele mai bune condiţii a site-ului se recomandă citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor.

Site-ul și toate elementele acestuia (graficp Web, texte, programe, etc.) sunt apărate de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul nostru a oricărui element cuprins în acest site se pedepseşte conform legilor în vigoare.

În calitate de autor/proprietar şi administrator al site-ului www.petrashandmade.ro îmi rezerv dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestuia, precum şi Termenii şi Condiţiile de folosire, fără o notificare prealabilă.